ISKASA historie změn

2024-06

 • Objednávky - typy a řízení potvrzení a schvalování, kontrola položek   *novinka
  • možnost různých typu objednávek, editace popř. přidání dalších
   • Název objednávky
    • Nákupy spotřební materiál a zboží
    • Nákupy zboží a techniky majetku 
    • Objednávky opravy a servis
    • Objednávky služeb
    • Vystavení objednávky z akce
   • Vazba objednávky - Premier
    • Kupní smlouva
    • Kupní smlouva e-shop
    • Kupní smlouva zjednodušená
    • Smlouva o dílo
    • Smlouva o dílo zjednodušená
    • Vystavení objednávky z akce
   • Typ objednávky
    • Individuální
    • Periodická
    • Předfakturace
   • Financování objednávky
    • Dotace
    • Vlastní - Financování vlastními prostředky
      
  • Periodické objednávky, po potvrzení se zkopíruje původní objednávka jako nová
  • možnost nastavení vyjímek pro schvalování objednávky
   • podle specifikace typu objednávky
   • podle cen - OD - DO
   • podle dotace
  • možnosti zapnutí schvalování objednávek nebo i potvrzení nadřízenými
  • vazba na DOVIO
   • kategorie osob pro schvalování
   • skupiny osob pro vkládání objednávek
  • kontroly na položky, počet kusů a ceny, pokud není podmínka splněna, nelze objednávku dokončit

 

 • Akce - kalendář přehledu prostor
  • Opravy zobrazení prostor v kalendáři

 

 • Kontakty - převedeno na nový ARES - GOV

 

 • Akce - přímé a nepřímé náklady
  • přímé náklady - náklady od subodavatelů
  • nepřímé náklady - vlastní provozní náklady

 

 • Partneři - evidence dokumentů bez omezení

 

 

2024-05

 • Objednávky a nakupy - vazba na akce
  • Objednávky od externí firmy na služby nebo dodávku zboží do akce
  • Export položek v akci do - další služby a zpětná vazba na objednávku s možností dotisku
  • Nakupní ceny se propisují do akce jako náklady

 

 

 • KPI prostory - statistiky podle prostor   *novinka
  • přehledy podle prostor / budov
   • počet akcí
   • součty získu a nákladů
   • počet dnu rezervací
  • možnost třídění
   • podle období
   • podle stavu akcí
   • podle obchodníků
   • podle střediska
   • ... a možnost výběru jednotlivých prostor s výpisem akcí

 

 

2024-03

 • Objednávka a slevy na položky v akci i podle osoby
  • Nastavení výše slevy podle položek objednávky
  • Nastavení slev je na osobu individuálně 

    
  • Max. možné slevy na položku v objednávce

    
  • Slevy podle osob nastavuje superadministrátor aplikace

 

 • Zaměstnanci vazba na majetek, školení, evidence OOPP
  • Hromadné vložení pro všechny
  • Rozeslání emailu na uživatele s možností přidání školení do kalendáře OUTLOOK
  • Evidence OOPP podle osoby a tisk, rozlišení majetku, OOPP barevně v soupisu
  • Editace , vkládání osob - personalistou
  • Hromadný seznam všech školení s možností vyhledávání

 

 • Colosseum - prodej vstupenek a vazba na zadanou akci   *novinka
  • Možnost vazby na prodej vstupenek podle akce
  • Import dat Colosseum - ISKASA objednávka
   • Rozpočet podle sazby DPH
   • Počtu prodaných vstupenek
   • Počtu vstupenek zdarma
  • Součty za prodej vstupenek s vazbou na objednávku a statistiky KPI

 

 • Technika - zápujčky techniky  *novinka
  • Kompletní přepracování evidence zápůjček techniky
  • Vkládání techniky tak jako vkládání do nabídek v akcích
  • Evidence podle datum - výdeje a vrácení techniky
  • Evidence a zablokování kusů na skladových kartách techniky

 

 • Prostory - prodej i za m2   *novinka
  • Nastavení jednotky podle metrů čtverečních nebo za celý prostor
  • Prodej prostor s možností nastavení m2 v objednávce
  • prostory nastavuje hlavní obchodník

 

 • Aktualizace termínu akce
  • lze samostatně nastavit jestli se mají aktualizovat terminy u
   • služby
   • mobiliář
   • personál
   • prostory
   • technika
  • úpravou terminu akce se terminy u položek akce opraví jednotlivě nebo ne

 

 • PREMIER - import doklady, sklad. karty, export dat - API  *novinka
  • Vkládání akcí do PREMIER
   • Kontrola odběratele
   • kontrola vazby na dokladovou řadu podle PREMIER
   • Vložení položek společně nebo samostatně podle položek v akci
     
  • Vkládání objednávek z nákupů do PREMIER
   • Kontrola dodavatele
   • Možnost výběru dokladové řady podle nastavení
   • Export položek do PREMIER
     
  • Importy dat
   • sazby DPH a nastavení
   • sklady a vazby na ISKASA
   • dokladové řady a nastavení vazby na ISKASA

 

 

2024-02

 • Automatické vystavení faktur v akci - objednávka
  • kontrola položek v akci
  • vytvoření skladových pohybu s vazbou na vystavenou fakturu
  • vlastní variabilní symbol pro fakturu

 

 • Prostory - akce
  • Pár oprav u vkládání prostor i s přípravou
  • Přepočet cen pro přípravu prostor do akce

    
 • Akce - zamknutí a zákaz editace
  • Fakturované akce nelze editovat ani vkládat další položky, týká se i změn v technice i nabídky techniky v akci
  • Prošlé akce od aktuálního datumu - XXX dnů nelze editovat ani vkládat další položky
  • Počet XXX dnů zpětně si může nastavit superadministrátor, ale minimun je 60 dnů
  • Zobrazí se chyba uživateli, že je akce zamčena
  • Opravu může provést pouze hlavní obchodník a vše je evidováno historicky

 

 

2024-01

 • Střediska - rozšíření o vazby mezi středisky a kombinované vyhledávání v akcích  *novinka
  • Superadmin si nastavuje vazby mezi středisky
  • Lze tyto vazby kombinovat

    
  • Kombinace středisek lze využívat u vyhledávání v kalendáří akcí a přehledu prostor

 

 

 • Importy xml dat z COLOSSEUM (nutné používat API)   *novinka*novinka
  • statistika podle prodejů vstupenek a zboží
  • zpracování a zobrazování přehledu prodeje podle dnu, týdnů a měsíců
  • výstupy a analýzy v Grafech
  • kontrolní součty podle uzávěrek z COLOSSEUM
  • rozdělení vstupenek podle okruhů
  • tídění vstupu i podle cenových kategorií

 

 


2023


2023-12

 • PREMIER - import doklady, sklad. karty, export dat - API
  • rozpis akce a export do PREMIER
  • tvorba objednávek v PREMIER podle akce
  • export dat do PREMIER z akce prodej, prostory, služby, mobiliář, personál, technika a další ...
  • rozdělení služeb, zboží a personálu podle skladových karet v PREMIER pro další statistiku
  • export import dodavatelé, odběratelé

 


2023-11

 • Položky do akcí - služba, mobiliář a personál    *novinka
  • U každé položky v seznamu možnost nastavit dodavatele s jinými náklady
  • Položky podle dodavatele jsou odlišeny a zvýrazněny
  • Lze vkládat do akcí a přeprodávat s náklady podle dodavatele
  • Rozlišení položky od dodavatele je zvýrazněno

 

 • Akce a zobrazováni na kiosku   *novinka
  • Exporty akcí z kalendáře pro zobrazní na kiosku např. recepce, vstup do kulturních středisek
  • Možnost definování podle podmínek
   • Id – kod akce zobrazí pouze vybranou nebo vybrané akce oddělena čárkou (1025,1250,450)
   • terminod a termindo – pokud není uvedeno pak se generuje aktuální měsíc
   • strediska – filtrace podle středisek
   • budova – filtrace podle budov
   • prostor – filtrace podle prostor
  • Export do XML nebo CSV soubory

 

 • Nastavení fakturace a automatické odeslání objednávky na fakturační email 
  • Lze vybrat uživatele pro zasílání objednávek
  • automaticky po odeslání se nastavení datum fakturováno
  • Přihládají se dokumenty jako přílohy z akce k fakturaci do emailu

 


2023-10

 • Zaměstnanci vazba na majetek, školení   *novinka
  • Evidence majetku, tisk, zasílání na email podle jednotlivé osoby
  • Sledování školení pro osoby
   • termíny školení , kdy se koná, opakování termínu periodicky
   • automatické obnovení školení s informací na email osoby
   • školení - probíhající, nedokončené, prošlé

     
 • Dokončení fakturace - povinné dokumenty k akci  *novinka
  • Součástí akce musí být přiložen nějaký dokument pro obchájení akce obchodníkem
   • objednávka
   • smlouva
   • email


2023-08

 • Kalendář - akce v kalendáři
  • kompletní přepracování kalendáře a přehled akcí
  • navýšení výkonu zpracování a zobrazování dat

 

 • Prohledávání akcí
  • Možnost nastavení hledání podle zodpovědné osoby za akci
  • Nebo podle osob z personálu v akci

 

 • Aktivity uživatelů
  • zlepšené sledování kroků uživatelů v celém systému
  • zpětný soupis podle akce, a bez akcí

 

 • Vlastní popisky - prostor, budov, areálů

 

 • Akce - rozšíření o další funkce    *novinka
  • Nastavení provádí superadministrátor
  • Názvy rozšíření a popis vkládá superadministrátor
  • Rozšíření je použito v zakládání akce
  • Na rozšíření lze přidat zodpovědnou osobu, které chodí info, které se týká rozšíření akce

 

 • Zodpovědná osoba - za akci a položky v akci
  • zodp. osoba za akci - může dostávat info na email, pokud někdo potvrdí jednotlivou položku v akci
  • zodp. osoba za akci - informace dostává u jakékoliv změny na položce
  • pokud je vše potvrzeno může si zodp. osoba za akci zkontrolovat seznam potvrzených položek

 


2023-08

 • příprava výměny dat mezi ISKASA - PREMIER
  • Evidence subjektů
  • Objednávky - přijaté, vystavené
  • Fakturace


2023-07

 • Denio
  • evidence předmětů podle vyuky s možnosti rozlišení podle barev
  • evidence a individuální možností plateb podle subjektu a rozlišení podle barev
    
 • Přehled osob podle akce
  • rozesílání informací podle akcí na vybrané osoby v personálu
  • přidělování osoby podle profese a akcí
    
 • Tisk přehledu podle budov
  • rozdělení podle datum, budovy, personál, akce

 


2023-06

 • Oprava přehledu KPI podle zodpovědné osoby

 


2023-05

 • Denio - verze pro vyuku a lektory - www
  • evidence škol a import z https://www.msmt.cz
  • rozdělení uživatelů obchodník, správce a lektory
  • zjednodušené vkládání akce - vyuky
  • evidence školních pomůce podle akce - vyuky
  • vazba na prodej vyuky přes eshop

 

 • Detailní rozpis podle akcí s požadavky na techniku
  • rozpis podle akcí a nabídek techniky
  • třídění podle období

 

 • KPI samostatně pro techniky
  • Kompletní položkový rozpis podle měsíce
  • KPI roční i měsíční

 


2023-04

 • Ukázka vložení nové akce
  • Požadavek na techniku - obchodníkem
  • Vytvoření nabídky a vložení techniky do akce - technikem
 • Youtubehttps://youtu.be/e-JrqyUriIA

 


2023-03

 • Technika - výběr ceny podle období (hodina/půlden/den)
  • podle nastavených cen za techniku lze vybírat ceny za
   • hodinu
   • půlden
   • den
  • Každá položka techniky muže mít jiné časové rozmezí a ceny
  • lze zpětně editovat
  • tiskové sestavy obsahují informaci o jakou cenu za období se jedná
  • Youtubehttps://youtu.be/qsBt3N-TOeg

 

 • Technika - evidence osob podle technického personálu
  • rozdělení personálu na technický a obchodní
  • technický personál a konkretní osoby přiděluje jen technik
  • tisk seznamu personálu a osob podle vybrané akce

 

 • Legenda podle středisek
  • opraveno zobrazování a soupis u kalendáře akcí

 

 • Info poznámky - do kalendáře akcí
  • vkládání info poznámky pro ostatní uživatele do kalendáře akcí
  • info poznámku lze nastavit podle datumu OD - DO
  • vloženou info poznámku může editovat nebo mazat pouze vkladatel
  • Youtube: https://youtu.be/OP9AgZ-C4_c

 

 • Technika - zápůjčka techniky
  • lze jakoukoliv techniku zapůjčit v návaznosti na stav skladu
  • pokud je technika zapůjčena, je vyskladněna a u akcí je sledován a kontrolován stav skladu
  • evidence a tisk zapůjčené techniky
  • vylepšené zobrazování stavu skladu techniky pro obchodníky, co je zapůjčeno, v servisu ... atd.
  • Youtubehttps://youtu.be/mtV4kEMkd64  

 

 • Rozdělení cen prostor podle prodej a náklady za prostor
  • Lze definovat samostatně
   • Sazba půlden [Kč] - Nákup půlden [Kč]
   • Sazba den [Kč] - Nákup den [Kč]
   • Sazba hodina [Kč] - Nákup hodina [Kč]
   • Sazba příprava hodina [Kč] - Nákup příprava hodina [Kč] - pokud má nájemce přípravu akcí povolenou

 

 • Barevné rozlišení stavu akcí - legenda akcí
  • Legenda barev podle stavu akce - lze definovat i vlastní barvy podle středisek
  • Původní stavy akcí podle barev
   • Zelená barva - Akce je zasmluvněná
   • Šedá barva - Opce je platná
   • Žlutá barva - Opce bude končit za méně než 2 dny
   • Červená barva - Opce je prošlá nebo byla zrušena
   • Modrá barva - Faktura vystavena
   • Hnědá barva - Faktura odeslána
   • Oranžová barva - Faktura zaplacena
   • Externí akce - import dat od jiného provozovatele
   • Není vybráno místo/služba - akce nemá přidělenou místnost nebo službu
   • Youtubehttps://youtu.be/8_FbAwwk1Sg

 

 • Úpravy cen - nákup a prodej v objednávce
  • superadministrátor nastavuje u každého uživatele tuto možnost
  • uživatel může editovat jen ceny nákup a prodej přímo, pokud to má dovoleno
  • pokud nemá nastavenou možnost editace cen, pak má možnost jen měnit slevy z prodeje a počty kusů za položku
  • Týká se to:
   • Prostory
   • Služby
   • Mobiliář
   • Personál
   • Catering
   • Další položky
   • Auta

 


2023-02

 • Personál, technika personál - osoby
  • kalendář pro personál - i rozpis jednotlivých osob podle personálu
  • přídělování osoby na jednotlivé rozdělení podle personálu

 

 • ISKASA - Webcollab - projekty
  • možnost nastavení projektů i bez úkolů
  • přílohy k projektů i sampostatně
  • evidence rozpočtů podle projektu

 

 • Vkládání budov a generování smlouvy na pronájem prostor
  • Budova - název budovy pro další třídění u akcí
  • Areál - pod jaký areál budova patří
  • Smlouva k budově - lze vygenerovat základní znění smlouvy pro vybranou budovu a smlouvu pak přiřadit podle akce
   • v seznamu budov lze kliknutím na ikonu vygenerovat základní nastavení smlouvy pro další editaci
   • editovat smlouvy může pouze superadministrátor
   • použití pro akce a pronájmy prostor
   • smlouva se generuje podle odběratele a dodavatele
   • vkládají se další údaje z akce s možností editace smlouvy pro odběratele
   • smlouvy se archivují i se eviduje stav do historie kroků
  • Slevy na prostory v budově - pokud je vyšší > 0 pak se náklady počítají z prodejní ceny i po slevě
  • Popis budovy - podrobný popis i z katastru, lze použít ve smlouvě k pronájmu
  • Doručovací adresa - lze využít u objednávek a nákupů

 


2023-01

 • Objednávky a nákupy
  • zrychlené potvrzení objednávek nadřízeným a schvalování objednávek
  • informace k objednávce na emaily schvalovatelů a nadřízených
  • rozlišení v seznamu objednávek - schváleno, potvrzeno
  • třídění objednávek podle vícero kritérií

 

 • Rozepsat položky - personál
  • lze pro jednotlivé nájemce nastavit možnost rozepsat podle kusů personál na jednotlivé řádky
  • s návazností na určení jednotlivých osob podle příjmení
  • využití pro rozesílání infosheet na jednotlivé osoby pro rozpis prací za akci
 • Ukázka - Youtube

 

 • Nákupní ceny - lze nastavit pro obchodníky
  • jestli mohou opravovat nákladové ceny za jednotlivé položky nebo ne
  • pokud je nastaveno že nemohou, pak se zobrazuje info bez možnosti opravy nakladových cen
 • UkázkaYoutube

 

 • Technika - schválení techniky
  • pokud je podmínka nastavena, pak obchodníci mají možnost vybrat jestli chtějí nebo nechtějí technické a personální zabezpečení u akce
  • technik po vložení techniky potvrzuje nabídku
  • potvrzením schválí techniku pro akci
  • po schválení lze akci zasmluvnit obchodníkem a zajistit zablokování všech položek v akci na vybraný termín
 • Ukázka - Youtube

 

 • Akce a obchod > technika požadavek na sestavení techniky
  • 1. Čeká na doplnění nabídky technikem - nelze zasmluvnit, pokud technik nepotvrdí nabídku
  • 2. Nečeká na tech. interakci a nastavíme možnost balíčku pro obchodníka
  • 3. Nepožaduje techniku do akce
 • vložením techniky a potvrzením nabídky je možno akci zasmluvnit, pokud obchodník chce techniku s nabídkou
 • Ukázka - Youtube

 


2022


2022-12

 • Nákupy , Objednávky - tisk dokumentu - XX druhů podle typu např.
  • objednávka plná
  • objednávka zjednodušená
  • objednávka na eshop
  • smlouva o dílo
  • smlouva o dílo zjednodušená
 • Ukázka - Youtube

 

 • Importy zakázky z PREMIER
  • vazba na nákupy, objednávky

 

 • Nákupy , Objednávky - vazba na majetek
  • rozšíření uživatelů o nákupčí a nadřízené, kdo vyřizuje a potvrzuje objednávky
  • možnost schvalování objednávek přes DOVIO - DONIO
  • třídění objednávek podle umístění, datumu, osob
  • storno a obnovení objednávky s popisem
  • příjem a potvrzení jednotlivých položek a objednávek provádí pouze nákupčí
  • položky lze automaticky vložit do majetku, popř. i do techniky nebo mobiliáře k akcím
 • Ukázka - Youtube

  

 • Popisky v kalendáři u akcí
  • nová šablona pro nastavení popisků u akce v kalendáři
  • až 10 druhů popisků podle akce
  • vlastní nastavení popisku superadministrátorem
 • Ukázka - Youtube

 

 • Základní návody pro zakládání akce

 

 


2022-11

 • Notifikace - nabídky techniky a nabídky cateringu
  • Notifikace pro zodpovědnou osobu za akci
  • Pokud je nová nabídka techniky - zodpovědná osoba vidí info
  • Pokud je nová nabídka z cateringu - zodpovědná osoba vidí info

 

 • Možností nastavení rozdělení - personálu, osob a uživatelů - vazba na detaily akce a infosheet  *novinka
  1. Základní nastavení rozdělení
  2. Personál a osoby jsou zařazeny podle rozdělení
  3. Uživatelé ISKASA mohou být taky zařazeni do rozdělení, pak mají možnost rychlé zápisovat informace do detailu akce
  4. Detaily akce - možnost zatřídit podle rozdělení s vazbou na vkládání personálu a osob do infosheet
  5. Možnost určování třídění detailu a barvy textu v infosheet
 • Ukázka - youtube

 

 • Kalendář a přehled prostor - tabulkový rozpis - export do excelu
  • Výpis prostor pro dané aktuální období
  • Třídění podle budov, prostor
  • Rozpis po dnech v měsíci
  • tisk tabulky na min A3 - na šířku
  • export do excelu - možnost stažení

 

 • Přístup do jednotlivých aplikací podle uživatele
  • každého uživatele lze nastavit na vybranou aplikaci kde má přístup
  • pokud není nic nastaveno, pak se kontroluje uživatel podle nastavených práv na menu a funkce jednotlivé aplikace
  • Vybrané aplikace
   • DOVIS - ISKASA
   • DOVIO - DONIO
   • WEBCOLLAB
   • MAJETEK
   • Importy z PREMIER

 

 • Baličky do akcí
  • rozšířeno o společné baličky mezi obchodníky
  • vlastní baličky do akce - původní verze

 

 • Importy dat z programu RON z SQL databáze
  • kompletní data k majetku
  • umístění majetku
  • kategorie majetku
  • druhu majetku
  • osob a majetek na osobu - vazba na ISKASA, PREMIER, příprava karty zaměstnance
  • inventur a položky inventury
  • převody majetku mezi sklady

 

 • Importy základních dat z PREMIER
  • import všech údajů od uživatelů
  • zatřídění uživatelů z PREMIER do ISKASA
  • importy dodavatelů a odběratelů s použitím v ISKASA, MAJETEK, NÁKUPY

 

 • Sledování změn v akci i ceny za objednávku
  • zodpovědná osoba za akci dostává info email pokud někdo změní jakýkoliv údaj, který je součástí akce
  • historie cen za kompletní objednávku a soupis

 

 • DONIO , DOVIO  - objednávky z akcí
  • sledování všech tisknutelných objednávek podle akcí a typu objednávky
  • možnost schvalování těchto objednávek

 

 • Akce - sledování historie cen
  • ukládání historie cen
   • podle uživatele
   • datumu
   • prodejní ceny
   • nákup
   • marže
  • evidence všech změn cen podle akce

 

 • Technika - KPI - přehledy - tisk techniky podle odběratelů a dodavatelů
  • Kompletně přepracovány kody pro generování KPI i soupis KPI k technice
  • zjednodušená administrace dokumentů
  • sloušení tisku podle dodavatele a odběratele techniky

 

 • DONIO - DOVIO - změna schvalování dokladu
  • v AKCÍCH se pro schvalování zadávají soubory pouze v kolonce dokumenty, přílohy extra

 

 • Historie objednávek DONIO - DOVIO
  • archivuji se kompletně všechny objednávky
  • archivují se i objednávky z techniky i podle dodavatelů, pokud nějaké máte i přehledy kalkulace techniky
  • pokud je součástí akce nějaký dokument popř. příloha, v seznamu historie objednávek lze převést nebo sledovat schvalování
  • rozlišujeme v seznamu co je objednávka a do přiložený dokument
  • pokud není v historii u akce zobrazena objednávka, stačí kliknutím na akci zobrazit objednávku a ihned se archivuje vše co je součástí - zpětně
  • archivují se i přílohy, budou i rozpočty podle akcí
  • historie sleduje pouze objednávky s odběratelem
  • historie objednávek popisuje obsah a dá se kliknutí zobrazit pro tisk

 

 • detaily a personál akce - vlastní nastavení a poznámky  *novinka
  • přepracováno kompletně
  • 1. nastavujete rozdělení personálu
  • 2. se nastavují vlastní detaily akce bez omezení s vazbou na personál
  • vkládají se informace o položkách do infosheet
  • dají se nastavit u detailu vlastní barvy textu, priorita třídění u tisku infosheet
  • možnost vložit obrázky do detailů akce
    
 • uživatelé vazba na detaily akce
  • každý uživatel pokud je rozdělen podle nastaveného personálu
  • pak může vkládat poznámku do detailu akce
    
 • zodpovedná osoba/y za položky
  • lze hromadně nastavit i více zodpovědných osob za všechny položky které se zadávají do akcí
  • prostory, služby, nobiliář, personál, auta, technika
  • nebo každou položku samostatně nastavit pro zodpovědnou osobu
  • pokud je zodpovědná osoba u položky nastavena, a ta je vložena do akce, dostane info, že má potvrdit schválení
  • správce akce pak má možnost, sledovat vyřízené a neukončené schvalování všech položek u akce, popř. rozesílat hromadně email na zodpovědné osoby

 


2022-10

 • vyhledávání v přehledu prostor v kalendáři
  • možnost třídit podle období a roku
  • možnost výběru podle dalších podmínek třídit prostory
   • podle areálů
   • podle budov
   • podle prostor

 

 • schvalování dokumentů a příloh - DONIO , DOVIO
  • každý dokument nebo příloha, které jsou součástí akce nebo webcollab i nezávisle lze nastavit na proces schvalování
  • schvalování je rozděleno na kategorie a skupiny
  • každá kategorie nebo skupina může mít různé uživatele registrované v ISKASA
  • nastavení kategorií, skupin a osob pro schvalování nastavuje hlavní obchodník
  • Kroky pro evidenci - příklad
   1. součástí akce je několik příloh a vložených dokumentů
   2. hlavní obchodník nastavení, která skupina osob schvaluje vybrané dokumenty nebo přílohy
   3. u každé akce lze videt proces schválení podle osob
   4. každý dokument nebo přílohu lze nastavit samostatně i datum do kdy má být schváleno
   5. přehled o aktivitě schvalování, lze sledovat i přímo v akci

 

 • skladové karty - fakturace
  • opraveny skladové karty - pohyby a prodej položek podle akce
  • možnost generovat faktury podle akce a položek v akci
  • třídění položek i s mezisoučty podle sazeb DPH
  • evidence a hledání faktur podle kriterií
  • generování faktury a zaslání na email odběratele
  • vlastní číselná řada podle nastavení superadministrátora
  • vlastní variabilní symbol u každé faktury samostatně
  • evidence úkonů na fakturách, podle uživatele
  • upozornění a třídění na
   • splatnosti faktur
   • nezaplacené faktury
   • do xx dnů do zaplacení
   • podle datumu vystavení a splatnosti
     
  • ..... příprava na exporty do účetních programů
  • možnost uzamčení akce po vystavení faktury
  • vazby dokladů jsou:
   • akce > skladová karta > objednávka > faktura


2022-09

 • historie akcí a sledování podle uživatele
  • sledování všech změn a vkládání nových položek podle akce
   • evidence kroků podle jednotlivých uživatelů
     
 • auta - evidence, zodpovědné osoby za vozový park a info na email
  • každý uživatel může být nastaven jako správce vybraných nebo všech aut
  • superadministrátor nastavuje správce na vybraná nebo všechna auta
  • pokud si někdo rezervuje auto a to buď samostatně nebo přes akci
   • správce auta dostane email s požadavkem o zápůjčku auta
   • správce a zadavatel dostane email i pokud je auto smazáno
  • rozšířené informace, když je auto blokováno na určité datum a čas
  • při každé změně auta v kalendáři dostane info na email kdo auto vložil jako první
    
 • technika - sklady
  • víceúrovňové sklady
  • hlavní menu sklady je možné mít i rozbalovací
  • vylepšeno vyhledávání v technice
  • přidávání skladů, kategorií z jednoho místa
  • tisk přehledu akcí po měsících nebo týdnech - možno nastavit


2022-08

 • kontrola pro zodpovědnou osobu na smazání položek v akci
  • pokud někdo jiný smaže položku v sekcích - prostory, služby, mobiliář, technika, personál, přílohy
   • je zodpovědná osoba informována na email
   • zodpovědná osoba dostane info kdo smazal jednotlivé položky
   • informace o smazání položky je v evidenci historie kroků podle akce
   • informace o smazání položky je časové ose u vybrané akce
     
 • sledování návštěvnosti i podle akcí
  • na vybranou akci lze zadat návštěvy a způsobu prodeje
  • informace může zadat jakýkoliv obchodník, popř nahlížející osoby
  • přičítají se zadaná data do statistik a KPI
    
 • kalendář a zkratky - zkratky pro budovy a střediska
  • zkratky si nastavuje sám administrátor aplikace
  • barvy si také nastavuje sám administrátor jak pro budovy tak i pro střediska
    
 • týdenní přehled prostory
  • týdenní rozpis podle obsazení prostor
  • vypisují se aktivní prostory podle stavu akce
  • výběr podle čísla týdne v roce
    
 • sledování návštěvnosti podle recepcí
  • návštěvnost podle prostor, programů a vstupenek
  • platby hotově, kartou, online
  • KPI návštěvnosti podle dnů, měsíců i graficky
  • jednotlivé programy a okruhy mohou editovat pouze vybrané osoby nebo obchodníci


2022-07

 • eshop - prodej akcí podle středisek
  • jakoukoliv akci zatříděnou podle středisek lze prodávat přes eshop
  • středisko pro eshop si nastavuje nájemce sám a zobrazují se jen vybrané akce
  • termín akce je nabízen kupujícímu na eshopu
  • využítí např. pro výukové programy, speciální akce, tábory atd.
  • kupující zadává pouze základní údaje a poznámku pro obchodníky
  • kupující má přehled co je součástí akce, zobrazuje se mu základní popis 
   • nabídka prostor
   • nabídka služeb - např. vyukové programy
   • nabídka mobiliáře
   • nabídka techniky
   • nabídka cateringu
   • nabídka personálu
  • pokud kupující dokončí objednávku akce z eshopu pak se ...
   • obchodníkům zobrazuje seznam samostatně z eshopu
   • dokončená akce je zasmluvněná a obchodník hned vidí stav akce
   • pokud obchodník potřebuje, edituje jakýkoliv údaj v akci podle potřeb kupujícího
   • vybranou akci z eshopu buď potvrdí nebo ukončí s tím, že se vrátí akce zpět na eshop

     
 • auta - v akci i bez akce
  • evidence aut podle akcí i samostatně
  • kontrola podle kalendáře
  • přehled vytížení aut v kalendáři
  • možnost nastavení zodpovědné osoby podle auta
  • uživatel, který vložil auto jej může i editovat nebo smazat

    
 • zodpovědné osoby za jednotlivé položky v akci
  • každá položka, která je součásti akce může mít zodpovědnou osobu
  • zodpovědnou osobu určuje obchodník u každé položky
  • zodpovědná osoba potvrzuje položku pro obchodníka, že je připravena nebo nachystána
  • obchodník může rozeslat emaily, všem zodpovědným osobám, že jsou nebo nejsou položky potvrzeny
  • pokud jsou všechny položky potvrzeny zodpovědnými osobami, obchodník dostane info že je vše v pořádku a nachystáno

    
 • technika - přidělování techniky do balíčků techniky
  • skládání balíčků techniky podle kategorie
  • rychlé vkládání balíčků techniky do akce
  • třídění balíčku techniky podle kategorie techniky
  • tyto balíčky techniky jsou nezávislé na baličcích pro obchodníky
   • obchodníci pouze vidí z jakého balíčku techniky je vložen do akce
   • nemohou tyto balíčky techniky vkládat samostatně

 


2022-06

 • eshop online objednávka pro uživatele
  • rezervace termínu s registrací na akci ve 4 krocích
  • vložení základních údajů termín OD - DO, popis akce
  • objednávka a výběr prostor, které určí obchodníci
  • základní info k službám, mobiliáře, personálu a techniky
  • jednoduchá registrace uživatele
  • demo ukázka na : http://shop.iskasa.cz/http://shop.iskasa.eu/http://shop.dovis.eu/http://shop.dovis.cz/ 
  • po dokončení objednávky se obchodníkům ukáže nová objednávka na akci se základními údaji

    
 • možnosti pro detaily akce a nastavení
  • možnost nastavení popisků jednotlivých polí pro detaily akce
  • přidání další polí detailů akce dle vlastní potřeby
  • rozšířené názvy a detaily lze používat i infosheet a tisku
  • pro každého nájemce nezávislé možnosti pro detaily
    
 • tisk objednávek
  • tisk všech dokladů z akce na jeden klik i s technikou
    
 • aktualizace
  • zasmluvnění / uložení kontaktu, i když je kolize u akce
  • piktogram objednávky (kalkulačky) do seznamu akcí
  • zaslání objednávky na email odběratele - podle nájemce aplikace
  • do horní lišty u akce zkratka na tisk infosheetu konkrétní akce
  • součty u akce na první stránce akce pod prostory - prodej, náklady a marže
  • počty akcí u KPI uživatele

 


2022-05

 • KPI základní měsíční přehledy
  • přepracování statistik
  • přesné určení měsíce pro akce i když se překrývají do dalšího měsíce
  • počty akcí - platné, zasmluvněné, zrušené, ukončené a smazané

 


2022-04

 • technika a nabídky
  • zapnutí nabídek pro obchodníky
  • možnost nastavení nabídek na
   • povinné používání nabídek a techniky
   • nepovinné používání nabídek a techniky
   • nastavení pro nájemce samostatně
     
 • Balíčky do akce
  • rozšíření balíčku o catering
  • každý obchodník si catering nastavuje sám podle potřeby
  • vložením do balíčku se catering přepisuje do akce i do objednávek
  • dále se samozřejmě zpětně dají editovat ceny, počty kusů v cateringu
    
 • technika soupisy - třídění techniky
  • podle nastavených kategorií v soupisech techniky
  • nastavení třídění podle úrovní kategorie - toto nastavuje technik u nájemce v ISKASA
  • třídění u soupisu v prodejka, nákupka, nákladové listy
    
 • definice datum a čas - služby, prostory, personál, mobiliář 
  • datum a čas automatick posouvání podle změn v datumu a času
  • možnost vypnutí nebo zapnutí pro každého nájemce aplikace
    
 • nastavení sazby - na prostory podle požadavků nájemce
  • nastavení podle hodinové sazby za prostory
  • možnost výběru sazby na půlden - celý den
   • časové rozmezí podle hodin např. 0 - 5H = půldenní akce
   • časové rozmezí podle hodin např. 5 - 24 = celodenní akce
     
 • technika - denní slevy na jednotlivé položky
  • slevy za položku za prodejní cenu
  • slevy na položku za nákupní cenu + / -
  • hromadná sleva z prodejní ceny celkem
   • rozdelení slev na techniku a personál
  • hromadná sleva z nákupní ceny celkem
   • rozdelení slev na techniku a personál
  • úpravy tiskových sestav podle hromadných slev nákup / prodej - technika / personál

 


2022-03

 • rozpočet tisk - tisk rozpočtu akce podle objednávky pro další archivaci
   
 • majetek - provázání seriových čísel a dokladů mezi technikou, mobiliářem a majetkem
  • tisk samolepících štítků majetku na tiskárně Datamax
  • inventarizace pomocí Android čtečky s vazbou na web ISKASA
  • jednoduchý návod jak provést instalaci SW na Android a jak skenovat
  • přístup uživatelů na inventury nastavuje správce majetku
    
 • partneři KPI - sledování plánu podle partnerů a období a fakturované a zaplacené platby
   
 • kontrola na prostory - výběr možností na způsob blokování prostor podle požadavku pronajímatele 
  • bez zasmluvnění - kontrola obsazených prostor okamžitě
   • pokud dojde k časové kolizi na prostory, zobrazí se chyba na obsazení a odchází email obchodníkům
     
  • po zasmluvnění - kontrola prostor až když je zasmluvněná akce
   • pokud je jiná akce zasmluvněna a je stejný prostor znovu obsazen, zobrazí se chyba a  odchází email na obchodníky
     
  • samozřejmě s tím souvisí možnost dalšího nastavení, jestli se stejný prostor dá ještě obsadit nebo si provozovatel tuto možnost zakáže

 


2022 - 02

 • technika - nákladové listy 
  • součet váhy v kg techniky pro nakládku
  • váha v kg se uvádí u náskladnění jednotlivé techniky
    
 • MAJETEK - kompletní evidence majetku
  • unikátní inventární čísla každého majetku - XX/YYMMXXXXXX
  • sledování pohybů a umístění majetku
  • sledování majetku podle uživatele
  • archív fotografií podle majetku
  • inventarizace majetku pomocí čtečky v mobilech
  • online inventury podle uživatele, skladu, umístění
  • generování EAN nebo QR kódu podle výběru nájemce uživatele
  • Evidence majetku podle ...
   • druhu majetku
   • střediska majetku
   • kategorie majetku - až 5 úrovní
   • umístění majetku - 3 úrovně
   • osoby majetku
  • Příjem majetku s vazbou na techniku a mobiliář
   • Technika - rozdělení majetku podle sériových čísel
   • Technika - vazba na servisy a evidenci
   • Mobiliář - vazba na skladové kusy
     
 • technika a nákladové listy - přepracování nákladových listů pro techniku a zodpovědné osoby
  • zodp.osoba si tiskne nákladový list techniky, podle kategorie/í, která mu byla přidělená v akci
  • zodp.osoba může přidávat nebo smazat položky do nákladového listu
    
 • mobiliář a personál - kontrola smazaných položek, archivace
   
 • webcollab + iskasa = propojení akcí s úkoly
  • propisování akcí do projektů a úkolů
    
 • opakování jednodenních akcí
  • možno změnit čas z původní akce
  • způsob opakování - denní s možností výběru
   • každý XX den
   • každý den, mimo víkendy
   • jen víkendy
   • pouze vybrané dny
  • nastavení rozsahu opakování
  • z hlavní kopírované akce je možné všechny opakování smazat
    
 • Tisk.sestavy - opravy tisku

 


2022 - 01

 • KPI - opravy statistik pro techniku, přepočty na slevy po dnech i bez ...
   
 • skladové karty - opravy techniky a vazba na nabídky
   
 • technika - nové skládání techniky podle nabídek postup
  1. vytvoření nabídky nebo nabídek
  2. vkládání techniky do vybrané nabídky
  3. nastavení akce pro vybranou nabídku
  4. určení termínu OD - DO pro techniku, datum a čas
  5. určení místa pro techniku
    
 • technika - denní slevy, počty kusů a cena
  • oprava zobrazen celkových částek podle denních slev pro obchodníky
  • oprava soupisů techniky podle dodavatele
  • opravy tiskových sestav techniky
    
 • technika-nabídky - kopírování nabídky techniky i do jiné budoucí akce
  • Základní postup pro kopírování nabídek s technikou
   1. vytvořit novou akci
   2. vložit prostory pro konání akce s technikou
   3. vytvořit v akci novou nabídku/y pro techniku
   4. kopírovat původní nabídku techniky z jiné akce do nové
   5. nastavit pro techniku správný datum a čas, popř. vybrat jiné prostory
     
 • technika - možnost nastavení poměru slev mezi Dodavatelem a Odběratelem
  • superadministrátor nastavuje tento poměr slev
  • přehledy techniky na dodavatele pak obsahuje tyto přepočty slev na dny za techniku a personál
    
 • tisk přehledy - opravy tisku infosheet pro přehledy techniky

 

 


2021

 


2021 - 12

 • Technika - personál z techniky
  • pro přehledy nákladů za personál celkem, tisk, statistiky
  • evidence personálu podle osoby, adresy a kontaktních údajů
  • rozdělování personálu podle počtu osob
    
 • Kopírování akcí - opravy a rozšíření o další položky
   
 • Personál - kontrola počtu u jednotlivých osob pokud je vyšší než > 0
  • kontrola u vkládání v akcích samostatně
  • kontrola u vkládání přes balíčky obchodníků
    
 • Služby - kontrolujeme stavy skladu služby a obsazení v akcích, pokud je skladová položka > než 0 kusů
  • kontrola u vkládání v akcích samostatně
  • kontrola u vkládání přes balíčky obchodníků
    
 • Formuláře - zpřehlednění vstupních dat, rozlišení řádků pro obchodníky, zvýraznění
 • Mobiliář - přidání polí pro evidenci podle kategorie a místa, kde se mobiliář nachází
 • Prostory - kontrola pokud se prostory překrývají mezi akcemi, zaslání info na email obchodníkům
 • Akce zasmluvnění - pokud dochází ke kolizi prostor nebo mobiliáře je možné po kontrole zasmluvnit akci
   
 • Balíčky do akce - každý obchodník si může skládat služby a zboží do balíčku
 • Do balíčku lze naskládat
  • prostory
  • služby - kontrolujeme počty kusů
  • mobiliář - kontrolujeme počty kusů
  • personál - kontrolujeme počty kusů
 • Položky balíčku - si může obchodník vložit jedním kliknutím do nové akce
 • V balíčku se kontrolují
  • prostory - pokud nejsou už zamluveny na datum a čas
  • mobiliář - jestli je skladem a není už zasmluvněn v jiné akci
  • personál a služby se sklady nekontrolují
    
 • střediska - třídění akcí podle středisek
 • střediska - nastavuje administrátor, které se pak využívají pro třídění akcí v KPI
 • KPI - třídění podle středisek
   
 • technika - rozšíření tiskových sestav podle odběratelů, úpravy nabídek techniky
   
 • Příprava na levné varianty ISKASA a jednoduchou registraci 
  • varianty ISKASA pro pronájem na sdíleném nebo vlastním prostoru i databáze
  • omezení se bude týkat na základní funkce a počty položek a služeb pro akce
  • bude stačit jednoduchá registrace - nájemce aplikace
  • a pak můžete evidovat vlastní akce a ostatní služby a položky
 • Rozšíření aplikace ISKASA o Webcollab - společný webový systém pro projekty a řízení projektů Webcollab asp 
  • společný webový systém pro projekty a řízení projektů v rámci ISKASA
  • Webcollab asp je snadno použitelný a povzbuzuje uživatele, aby spolupracovali
  • aplikace je funkčně elegantní a bezpečná, aniž by byla pro uživatele těžkopádná nebo graficky náročná
  • aplikace je ideální pro sledování více projektů a nespočetných malých úkolů v organizaci jakékoli velikosti
  • máte-li připomínky nalepené po celém stole, potřebujete Webcollab asp
  • pro lepší představu o tom, co Webcollab asp dokáže a co dělá, podívejte se na screenshoty
    
 • Rozšíření aplikace ISKASA o funkce Webcollab - funkce v aplikaci Webcollab asp zahrnují:
  • snadno čitelné a intuitivní uspořádání obrazovky
  • většina uživatelů může používat Webcollab asp bez školení
  • jednotlivým uživatelům jsou přiřazena práva a oprávnění
  • uživatelé mohou být také zařazeni do skupin s kontrolovanými právy a oprávněními.
  • probíhající projekty a úkoly a blížící se termíny jsou graficky zvýrazněny
  • změny jsou zvýrazněny tak, aby se ostatní uživatelé mohli podívat
  • změny a nové položky mohou být zasílány dalším uživatelům na email
  • Soukromé projekty - pro vybrané uživatele lze definovat skupinu a projekt jako soukromý. Tyto vidí pouze vybrané osoby, který je dám přístup
  • POP3 nebo IMAP funkce pro stahování pošty z určeného emailu
  • vkládání emailu a příloh přímo do úkolů
  • každý úživatel má přístup ke svým emailům, které posílá na Webcollab asp

 

 

 


2021 - 11

 • technika - rozšíření kategorií v tiskových sestavách, podrobný rozpis kategorií podle techniky
   
 • catering - rozšíření o více funkcí pro obchodníky
  1. Vkládání zboží, kategorií a nabidek pro catering, podrobný rozpis a sledování prodeje zboží
  2. Pouze základní formulář vkládání pro dokumentů, ceny se zadávají v objednávce ručně
  3. Vkládání zakladnich položek a cen cateringu jako v objednávce, seznam s rozpisem marží
   • přidána možnost rozlišení cateringu podle nabídek
   • přepočet na skladové karty
  4. ------------------------ stejné ------------------------ + sumární fakturace nahrazuje vložené ceny v objednávce
   • přidána možnost rozlišení cateringu podle nabídek
   • přepočet na skladové karty
     
 • technika - statistiky položek techniky, vše v jednom přehledu
  • statistiky prodej, nákladu za každou položku techniky samostatně
  • soupis servisů a sériová čísla techniky
  • soupis alternativ, příslušenství